Information    Tingsryds komun    Wexnet

Mötet som Tingsryds kommun hade med Wexnet AB, Tingsryds Energi AB den 12 december så har vi fått infoemation av Wexnet

"Gällande Fridafors så ligger en fiberutbyggnad för tätorten planerad till år 2020. Detta innebär att vi kommer skicka ut material och starta en försäljning i slutet på 2019 eller början på 2020. "


Vi skall ha kontakt med Wexnet om det går att planera in snabbare fiberutbyggnad.